Ozse-foto
Wat is ethisch?

Ethisch is als iets verband houdt met normen over wat goed en wat slecht is.

Ethisch verantwoord werken in Amsterdam

Ethisch verantwoord werken in Amsterdam
Ethisch verantwoord werken lijkt relatief eenvoudig, want we hebben in ons land veel zaken goed en afdoende wettelijk geregeld. Het ligt echter minder eenvoudig wanneer men kijkt naar de ontwikkelingen in de zorg instellingen in Amsterdam, naar de vele veranderingen die door allerlei omstandigheden op mensen afkomen.

Ethiek is geen vastliggend iets
Over wat ethisch verantwoord is, wat ethiek is, hoe men aan de hoge standaard kan voldoen, wordt gelukkig steeds weer gediscussieerd. Ethisch onderzoek helpt om een rode draad te vinden die men kan volgen. Ook in de Amsterdamse zorginstellingen zoals AMC en Amsterdam Tandarts worstelt men met dit probleem. Hoe ouder we worden, hoe moeilijker de ethiek het ons kan maken. Wat is ethisch verantwoord en wat vooral niet? Wat vindt men ethisch verantwoord in de plastische chirurgie?

Zoals gezegd geeft de wet duidelijke richtlijnen en zorgt het ethisch onderzoek er voor dat we wat houvast kunnen vinden. De zorg instellingen in Amsterdam staan voortdurend voor moeilijke vragen, die wel om antwoorden vragen. Het maakt het verpleegwerk in Amsterdam zwaar, emotioneel zwaar. Deze extra druk, die wordt ingegeven door de ethiek waarmee de verschillende religies en overtuigingen in ons land werken, legt op de zorg instellingen in Amsterdam die extra wissel.

Moeten we de wet verder aanpassen?
Zou het helpen om de wetgever te vragen om, gebaseerd op ethisch onderzoek, de bestaande wetgeving nader aan te passen? Moet dit aangepast worden voor Amsterdam of voor het hele land? Zou het helpen wanneer er binnen Amsterdam extra ethisch onderzoek wordt gedaan? Zou het helpen wanneer de zorg instellingen in Amsterdam het voortouw nemen om de ethiek discussie open te breken? Feit is dat men zich er van bewust is dat ethisch verantwoord werken vanzelfsprekend is, of dient te zijn. Dat men dus ook de nieuwe lichtingen op die manier moet opleiden.

Daarmee werpt men tegelijkertijd een dilemma op dat zich dagelijks voordoet in Amsterdam. Wie in een zorg instelling in Amsterdam werkt, zal zo ethisch verantwoord mogelijk werken. Binnen de grenzen die de persoonlijke overtuiging biedt ten opzichte van de wettelijke – en algemeen geldende regels. Dat kan weleens botsen. Daar moet men op bedacht zijn en er moet ruimte zijn voor een gesprek. Dat kan niet er toe leiden dat mensen hun werk niet doen of niet kunnen doen, maar dat ze het volste vertrouwen hebben dat ze door de leiding geholpen worden de juiste beslissing te vinden en te nemen. Ethisch onderzoek is hierbij onmisbaar. Dat geeft de lijnen waarbinnen men zich beweegt en de dilemma’s waarmee men kan worstelen weer. Het is een samenhang van vaak fragiele processen. Amsterdam is in heel wat zaken een wereldleider. Gewild en ongewild. Dat kan men ook worden in ethisch verantwoord werken.

Zie het niet als een last, die men meezeult, maar als de uitdaging waarvoor de 21ste eeuw nieuwe, verantwoorde, antwoorden moet vinden. Geen makkelijke opgave voor de stad Amsterdam en alle mensen die in de zorg in Amsterdam werken, maar dankzij zowel het ethisch onderzoek als ook de discussies, de dagelijkse praktijk en de werkelijkheid kan men oplossingen vinden. De zorg instellingen in Amsterdam kunnen dan daarop verder bouwen. Graag nodigen we alle betrokken partijen uit voor een open en evenwichtige discussie op het OZSE congress in Amsterdam.